- 
English
 - 
en
German
 - 
de
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Polish
 - 
pl

Menu

Kontakt

Hotel Lamberton
Recepcja i rezerwacje
*Recepcja czynna 24h / 7 dni
*Od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. W pozostałych godzinach zapraszamy do kontaktu mailowego.

Właścicielem Hotelu Lamberton jest firma

Hotel Lamberton Sp. z o.o. 
NIP: 1182274493
REGON: 527140859

Numer rachunku:
SANTANDER BANK POLSKA
19 1090 1883 0000 0001 5644 1730

Zapraszamy do współpracy. 

Nasz zespół prężnie się rozwija i wciąż poszukujemy osób chętnych do pracy.

Napisz do nas na [email protected] lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

klauzula informacyjna

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt i przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres mailowy lub poprzez gotowy formularz kontaktowy poniżej. Jeżeli chcesz uczestniczyć w przyszłych rekrutacjach, zamieść w swoim CV lub e-mailu klauzulę zgody, np. o takiej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MEGA Małgorzata Biesalska (ul.
Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew, NIP: 8381013698), zawartych w aplikacji o pracę na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych.
W naszej ocenie klauzula informacyjna wymaga zmiany. Rekomendujemy dodanie klauzuli informacyjnej o następującej treści:
Administratorem danych osobowych podanych w związku z procesem rekrutacyjnym jest Hotel Lamberton Sp. z o.o. (ul. Poznańska 492, 05-850 Ołtarzew). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail:
[email protected] lub pisemnie na wskazany wyżej adres Administratora. W ramach prowadzonej rekrutacji, należy przekazać dane osobowe jedynie w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy. Jeżeli w przesłanej aplikacji zostanie zawarty zakres danych szerszy niż w przepisach prawa pracy, ich przetwarzanie będzie oparte na Pani/Pana zgodzie wyrażonej poprzez
przesłanie przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym:
1. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
2. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – podstawą prawną
przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczy.

3. w przypadku danych niewymaganych przepisami prawa ani niezbędnych w celu zawarcia umowy, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. w przypadku weryfikacji posiadanych przez Panią/ Pana kwalifikacji i umiejętności – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest weryfikacja kandydatów do pracy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. Administrator ma również prawo przetwarzania danych w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane dostawcom systemów informatycznych i usług IT.

Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji na określone w ogłoszeniu stanowisko, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji – przez rok od daty zakończenia bieżącej rekrutacji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.

Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a w zakresie w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany, prawo do przenoszenia danych osobowych.

W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych w zakresie określonym przez art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez Panią/Pana zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa pracy, zaś w przypadku preferowania zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej – przez Administratora. Niepodanie tych danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/ Pana kandydatury w procesie rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

Napisz do nas

Wygodna lokalizacja

Rodzinne wakacje. Dzieci nocują gratis.